Elektrogevoeligheid en Arbeid

Elektrogevoeligheid en Arbeid

Informatiepunt elektromagnetische velden en de invloed daarvan op gezondheid en werkomgeving

Home EMV Biologische effecten Elektrogevoeligheid Arbo Advies Contact Links
Adviezen en tips
Hulpmiddelen zijn een oplossing om mensen in dienst te houden of ze aan te stellen. Het meten van de soort en sterkte van elektromagnetische velden op de werkplek is belangrijk. Oók op de thuiswerkplek.

Daarnaast is de locatie van de werkplek in een gebouw van belang. Ook de locatie van het gebouw zelf. Elektrogevoelige mensen geven meestal aan dat ze zich buiten goed voelen. Toch lopen ze ook daar een, hoewel beperkter, risico.

Meten van EMV
Als u vermoed dat u last van EMV hebt is het zinvol om een meting uit te (laten) voeren.
Er is gebruikersvriendelijke apparatuur op de markt waarmee men zelf veldsterktes kan meten.

Een deskundige kan daarnaast preciezer de frequenties en veldsterktes van EMV op de werkplek meten en de belasting voor werknemers berekenen.

Hulpmiddelen
Er zijn verschillende hulpmiddelen verkrijgbaar zoals stof met een metaaldraad of verf. Er zijn nog geen objectieve gegevens bekend over het gebruik en effectiviteit van hulpmiddelen. Wel ervaringen, die weer per persoon kunnen verschillen. Op dit terrein ligt een taak voor de overheid.

In de (werk)ruimte
  • afschermmaterialen, bv vitrage of folie
  • systemen die EMV kunnen neutraliseren*
* deze zijn omstreden: er is geen reële, fysische basis voor de werking hiervan.

Kleding
  • baseball-cap met stralingswerende stof
  • mouwloos shirt met stralingswerende stof
Het UWV kan financiële hulp verstrekken aan mensen met een arbeidshandicap.
Sommige hulpmiddelen komen voor aftrek van belasting in aanmerking.

Afstand
Een eenvoudige manier om de invloed van EMV te beperken is afstand houden tot de stralingsbron; bij een verdubbeling van de afstand is de sterkte nog maar een kwart.

Draadloze apparatuur
WiFi en DECT-telefoons zenden RF-straling uit. Het veiligste is om geen draadloze apparatuur te gebruiken. Dat is uit praktische overwegingen niet altijd mogelijk.

Op dit moment wordt door verschillende fabrikanten stralingsarme apparatuur op de markt gebracht, met name telefoons en WiFi.
Zie de brochure van Teslabel asbl voor informatie en tips.

Op de Duitse website van Handywerte, staan de SAR-waarden vermeld van mobiele telefoons.Overleg met werkgever
Bij problemen op het werk is het raadzaam om overleg te voeren met de werkgever. Zoals onder 'Arbo' vermeld, is een werknemer verplicht om risicovolle situaties aan de werkgever te melden.
Plan van aanpak:
  • Ga de dialoog aan met de werkgever
  • Verwijs naar deze website
  • Nodig een deskundige uit op de werkplek
  • Maak een voorstel voor aanpassingen met als doel om aan het werk te blijven met zo min mogelijk klachten.

Wat en waar
www.vitalitools.nl, meetapparatuur, hulpmiddelen
www.shieldtech.nl, hulpmiddelen
www.handywerte.de, SAR-waarden mobiele telefoons.