Elektrogevoeligheid en Arbeid

Elektrogevoeligheid en Arbeid

Informatiepunt elektromagnetische velden en de invloed daarvan op gezondheid en werkomgeving

Home EMV Biologische effecten Elektrogevoeligheid Arbo Advies Contact Links
Arbeidsomgeving
In Nederland is de Arbeidsomstandighedenwet in het leven geroepen om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden enigszins te kunnen garanderen.

Voorschriften
Op EMV zijn de volgende wetsartikelen van toepassing:
  • Artikel 5, inventarisatie en evaluatie van risico's in de organisatie
  • Artikel 8, voorlichting en onderricht door de werkgever
  • Artikel 11, werknemers hebben de verplichting om risicovolle situaties te melden aan de werkgever.
In het Arbobesluit, dat alleen beleidsregels bevat, is artikel 6.12 opgenomen. Dit geeft richtlijnen over de straling van toestellen.

Bedrijfsongevallen
Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 2500 doden en ongevallen te betreuren door beroepsziekten.
Naar schatting heeft 1-3% van de beroepsbevolking klachten door EMV.

Werknemers
Omdat werknemers volgens de Arbowet verplicht zijn om risicovolle situaties te melden aan de werkgever, is er op dit punt een opening aanwezig om de gevaren en klachten bespreekbaar te maken. Zie 'Advies' voor plan van aanpak.

Omdat jongeren de risico's van bijvoorbeeld WiFi nog niet overzien lopen zij extra risico op gezondheidsschade.

EMV-bronnen en werkplek
Welke bronnen van EMV zijn er in de praktijk en waar kom je ze tegen?

RFID
RFID zijn draadloze identificatiesystemen die gebruik maken van radiofrequente straling om dieren en producten te identificeren.
Worden gebruikt in:

Industrie, landbouw o.a. varkensboerderijen, openbare bibliotheken.
Foto: Bijeenkomst Tweede Kamer

UMTS-/ GSM masten C2000
Deze masten zenden radiofrequente straling uit voor telecommunicatie. Nabij de masten zijn de elektromagnetische velden sterk.
De masten staan vaak op of bij:

Industrieterreinen, telecombedrijven, verzorgingscentra, ziekenhuizen.

WiFi
Lokaal draadloos netwerk om radiofrequente straling op te vangen en uit te zenden, voor bv. internetverbindingen. Komt vaak voor in:

Horeca, onderwijs, openbaar vervoer, openbare bibliotheken, ziekenhuizen.

Sterkte EMV en werkplek
In het Kennisbericht EMV op het werk 2012 van het Kennisplatform EMV en Gezondheid wordt een indeling gemaakt van werkplekken c.q. werkzaamheden naar sterkte van straling die men daar kan ondervinden.

Sterke velden
Deze velden overschrijden de maximaal toelaatbare veldsterktes. Verblijf dichtbij de bron is gevaarlijk; indien mogelijk moet de bron uitgeschakeld worden tijdens de werkzaamheden.
Risicoplaatsen en -werkzaamheden:

Interventie-MRI, Onderhoud omroepzender, Bijmengen inductieverwarmer, Weerstandlassen, Gelijkrichterruimte.Matig sterke velden
Deze velden kunnen de maximaal toelaatbare veldsterktes overschrijden. De blootstellingsduur moet beperkt worden.
Risicoplaatsen en -werkzaamheden:

Diathermie, Elektrolyse, Inductieverwarmer, Zendinstallatie, Elektriciteitscentrale, Diƫlectrische verwarmer, Radar, Booglassen, Elektrisch railvervoer.

Zwakke velden
Verblijf in deze velden is niet gevaarlijk, maar kan door langdurige blootstelling of blootstelling aan meerdere bronnen tegelijkertijd eventueel tot gezondheidsproblemen leiden.
Risicoplaatsen en -werkzaamheden:

Elektrisch handgereedschap, computerapparatuur, audio-video-apparatuur, huishoudelijke apparatuur, meetinstrumenten, mobiele telefoon, kantoorapparatuur, lampen.
Bronnen / informatie
www.arbokennisnet.nl, Albert Keverling Huisman et al. 2008
www.antennebureau.nl
www.betermetarbo.nl
www.arboportaal.nl
Kennisbericht EMV op het werk 2012
www.watisrfid.nl
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Grenswaarden volgens EU-richtlijnen 2004

Frequentie    Elektrische veldsterkte       Vermogensdichtheid  
50 Hz         5.000  V/m-
100 megaHz            61   V/m10 W/m2
2-300 gigaHz                137  V/m50 W/m2