Elektrogevoeligheid en Arbeid

Elektrogevoeligheid en Arbeid

Informatiepunt elektromagnetische velden en de invloed daarvan op gezondheid en werkomgeving

Home EMV Biologische effecten Elektrogevoeligheid Arbo Advies Contact Links
ElektrogevoeligheidElektrogevoeligheid is de situatie waarbij mensen aangeven dat ze gezondheidsklachten ervaren in of aan het lichaam, waarbij de oorzaak ligt in de blootstelling aan elektromagnetische velden. Deze velden kunnen extreem laag frequent (ELF) of radiofrequent zijn (RF).

Er is ook een indeling mogelijk in laagfrequent (LF) en hoogfrequent (HF).


Gezondheidsklachten
De klachten kunnen variëren per persoon maar de meeste mensen noemen:
 • concentratieproblemen
 • gewrichts- en spierpijnen
 • hartritmestoornissen
 • hoofdpijn, oorsuizen
 • maag- en darmstoornissen
 • vermoeidheid.
In extreme situaties kunnen zich voordoen:
 • gewichtsverlies
 • niet meer goed kunnen praten en lopen.
De gezondheidsklachten kunnen zich zowel thuis als op het werk openbaren.

Ontstaan elektrogevoeligheid
Het ontstaan van elektrogevoeligheid kan meerdere oorzaken hebben:
 • een allergische reactie van het lichaam op elektromagnetische velden (EMV).
 • een andere ziekte gaat er aan vooraf.

Foto: Callcenter met beeldschermen

Gevolgen
Naast de gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan EMV kan dit tot problemen in de arbeidssituatie leiden. Als er vanuit de werkgever geen aandacht aan dit probleem besteed wordt, kan dit tot gevolgen voor de werknemer leiden:
 • Beperking in carrière, of ontslag
 • Minder of geen inkomen
 • Kosten vanwege afschermingsmiddelen, bestrijden klachten
 • Verlies van sociale aspect van werken en statusverlies
In een enkel geval is er wel aandacht voor de werknemer op de werkplek en wordt er gezocht naar mogelijkheden om het werken doorgang te laten vinden, b.v. een andere werklocatie.


Praktijk
In de praktijk is de houding van de werkgever doorslaggevend voor het goed functioneren van een elektrogevoelige werknemer. Als beiden gezamenlijk naar een oplossing zoeken, bijvoorbeeld een andere werkplek en / of het gebruik van hulpmiddelen, kan de werknemer zonder al te veel problemen zijn of haar taak blijven uitvoeren.

Lopend Onderzoek
ZonMw is een overheidsorganisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. Sinds 2011 zijn er diverse onderzoeken op het gebied van EMV gestart die door ZonMw gesubsidieerd worden. De onderzoeken zijn biologisch, technologisch, epidemiologisch en sociologisch van aard, maar hebben door de korte duur nog niet tot publicaties geleid. Zie het programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid en de interim evaluatie 2012