Elektrogevoeligheid en Arbeid

Elektrogevoeligheid en Arbeid

Informatiepunt elektromagnetische velden en de invloed daarvan op gezondheid en werkomgeving

Home EMV Biologische effecten Elektrogevoeligheid Arbo Advies Contact Links

update 14 juni 2017, IJo webdesign


Welkom


Doelstelling
Dit decennium kent een grote opmars van de draadloze technologie.
Het doel van deze website is:
  • Informatie geven en verzamelen over elektrogevoeligheid binnen het werkveld of de arbeidssituatie.
  • Handreikingen bieden om het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkplek.
  • Maatregelen aanreiken om schadelijke effecten van EMV te voorkomen of te beperken.
  • Het onderwijs, zoals Gezondheidswetenschappen en Personeel & Arbeid, kennis te laten maken met deze nieuwe aspecten van arbeid in de 21e eeuw.
We concentreren ons hier op het werken met niet-ioniserende straling, de mogelijke risico's hiervan en maatregelen om werknemers te beschermen.


Elektrogevoeligheid
De term Elektrogevoeligheid is in Nederland bekend geworden door het Kennisplatform elektromagnetische velden en Gezondheid (EMV). Formeel wordt gesproken over Somatisch Onvoldoende verklaarde lichamelijke Klachten (SOLK).Sinds 2012 is er veel veranderd in de optiek van onze samenleving, zoals blijkt uit het Kennisbericht Elektromagnetische velden op het werk.

In de internationale literatuur wordt naast de term 'electrosensitivity' ook de term 'electro hypersensitivity (EHS)' gebruikt.
Deze komt terug in de naam van de Stichting Elektrohypersensitiviteit - EHS, die al vanaf 2002 kennis verzamelt over elektrogevoeligheid.
Arbeidshandicap
Steeds meer mensen ervaren klachten die op elektrogevoeligheid duiden. Afhankelijk van de werksituatie kan dit tot een arbeidshandicap leiden.
Voor werkgevers is het daarom van belang om op de hoogte te zijn van dit probleem en kennis te nemen van desbetreffende arbo-regels.

Hulpmiddelen
Elektrogevoeligheid is een arbeidshandicap die niet tot grote problemen hoeft te leiden als de situatie bespreekbaar is. Met verschillende maatregelen en relatief eenvoudige hulpmiddelen is werken meestal goed mogelijk.